Vyjádření k turnusu 18, 17.08. - 24.08. 2019, RA Garnataurus, Tary Camp 2019

Odesláno: čt 12. 9. 14:55

Vážení rodiče,


začátkem tohoto dopisu se musím omluvit za neinformování z naší strany, ale v rámci vykonávání Státního zdravotního dozoru a epidemiologického šetření jsme byli požádání, aby jsme nešířili žádné informace a nekomunikovali s médii, dokud nebude šetření uzavřeno. 

Poslední zprávu od KHS SčK jsme dostali dne 09.09.2019 o výsledcích kontroly. Všechny dokumenty v anonymizované podobě vám přikládáme k tomuto dopisu.


Celá situace začala 19.8.2019 v dopoledních hodinách, kdy byly tři děti odvezeny rodiči domů pro gastroenterologické potíže a dále pak ve večerních hodinách, kdy po dohodě zdravotníka a hlavního vedoucího na areálu z hlavním zdravotníkem organizátora byla volána k jednomu chlapci ZZS pro akutní gastroenteritidu. Přivolaný lékař obdržel informaci, že daný chlapec byl v kontaktu s chlapci, jež se vrátili z dovolené v Egyptě a jeden z nich taktéž trpí akutní gastroenteritidou. Na základě rozhodnutí lékaře byly vyšetřeny všechny děti obdobných potíží. Lékař ZZS následně rozhodl z preventivních důvodů nechat všechny děti z obtížemi vyšetřit v lékařském zařízení. Celá situace byla nahlášena ihned, před odjezdem prvního sanitního vozu, na KHS Středočeského kraje, územní pracoviště Kutná Hora telefonicky na linku VNN. Službu konající epidemioložkou byla nastavena protiepidemická opatření, která byla ještě v noci uskutečněna.

Sanitními vozy byly děti a instruktoři rozvezeny do nemocnic dle rozhodnutí dispečinku ZZS. Benešov, Kolín, Čáslav a FN na Bulovce. V nemocnicích Benešov, Kolín a Čáslav byly děti ponechány na observaci a byly odebrány vzorky dle požadavků Státního zdravotního dozoru.

Dle nám poskytnutých informací, byli děti ráno již bez příznaků, ale zůstali hospitalizováni do oznámení výsledků vyšetření. Poté byli propuštěni z negativními výsledky, tudíž nebyli infekční. Instruktoři se vrátili zpět na Camp. Jediné informace, které nemáme jsou z FN Bulovka, kde údajně byli děti ihned v noci propuštěni do domácího ošetřování bez odebraných vzorků. Jedním z ošetřených dětí ve FN Bulovka bylo i jedno dítě po návštěvě Egypta.

V inkriminovaný turnus bylo přítomno 69 osob od organizátora (62 účastníků a 7 členů realizačního týmu) a další osoby provozovatele areálu. Obtíže se projevily u 13 osob organizátora (10 účastníků a 3 členů realizačního týmu). Jeden účastník byl ze srubu číslo 4, dva účastníci byli ze srubu číslo 2 a sedm účastníků bylo ze srubu číslo 3 stejně jako dva návštěvníci Afriky, jež byli mezi odvezenými do nemocnice.

 

Státní zdravotní dozor byl vykonán 20.8.2019, 21.8.2019 a 28.8.2019. Během první kontroly, která byla zaměřena na stravovací provoz a sociální zařízení byla zkontrolována proti epidemiologická opatření, která jsme zavedli a druhý den, byla nařízena oficiálně. Během druhé kontroly byly odebrány vzorky Státním zdravotním ústavem, které dle slov provozovatele areálu splňovali hygienické normy. Organizace campu splňovala všechny zákonné povinnosti a dle kontroly vše probíhalo v pořádku. Třetí kontrola byla zaměřena na chod Campu, stravovací provoz a sociální zařízení a dodržování protiepidemiologického opatření, které bylo den na to zrušeno, jelikož nedošlo k pochybení ani organizátora a ani provozovatele areálu, to znamená že virová nákaza nepocházela z kuchyně ani z jídla ani z pití. Celá situace byla uzavřena tak, že se jednalo o jednodenní virové onemocnění, šířené kapénkovou formou (stejně jako chřipka). 


Během prvotního epidemiologického šetření byl nařízen klidový režim, proto také děti dne 20.8.2019 strávili nepohybovou aktivitou. Denní program byl tedy uzpůsoben a využit k tomu, že byli děti seznámeny se vznikem parkouru prostřednictvím promítání filmů s touto tématikou. Od dalšího dne byla aktivita již povolena a tak docházelo k postupnému zvyšování aktivity.

Co se týče Taryho návštěvy, byla z důvodů šetření přeložena na pozdější dny. Standardně Tary jezdil v úterý, ale čekali jsme na povolení od KHS k jeho návštěvě. Jelikož ve čtvrtek měla KHS již předběžné výsledky některých vyšetření, byla návštěva taryho povolena a ten ihned poté dorazil a s dětmi byl až do večera, kdy odjel dále plnit svůj harmonogram. 

Média jsme neinformovali na základě dohody s KHS s odkazem na tiskovou mluvčí KHS se sídlem v Praze.

S rodiči účastníků, jež měli gastroenterologické obtíže bude řešena kompenzace a indisponovaní účastníci budou mít možnost setkat se s Tarym osobně, poskytneme jim mimo jiné zdarma vstup na Taryho workshop.

 Celá vzniklá situace nás velice mrzí, ale naši zkušení zdravotníci a vedení campu a provozovatelé areálu dělali vše co bylo v jejich silách, aby šíření virové nákazy zastavili, což se jim povedlo a camp pokračoval dále dle svého harmonogramu. 

 

Za vedení Tary Campu
Tobias
Hlavní zdravotník
a zdravotnický instruktor

21.09.2019